Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:32)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Europakonventionens fyra pelare (01:32 – 02:11)
Längd: 39 sekunder
Rättsfall: NJA 2005 s. 462, NJA 2012 s. 211, NJA 2009 s. 463 (02:11 – 06:25)
Längd: 4 minuter 14 sekunder
Europakonventionens horisontella effekt (06:25 – 11:14)
Längd: 4 minuter 49 sekunder
Khurshid Mustafa mot Sverige (11:14 – 14:56)
Längd: 3 minuter 42 sekunder
von Hannover mot Tyskland (14:56 – 16:54)
Längd: 1 minuter 58 sekunder
Evaldsson mot Sverige (16:54 – 18:16)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Kotov mot Ryssland (18:16 – 19:11)
Längd: 55 sekunder
Hur ska Europadomstolens avgöranden tolkas på nationell nivå? (19:11 – 20:29)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
HD:s bedömning av Europakonventionens horisontella effekt (20:29 – 23:01)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
HD:s dom T 3269-13 (23:01 – 31:41)
Längd: 8 minuter 40 sekunder
Avslutning (31:41 – 33:03)
Längd: 1 minuter 22 sekunder

2016:3 Europakonventionens betydelse i relationen mellan enskilda


I det här avsnittet pratar Clarence Crafoord om Europakonventionen och dess konsekvenser.

Clarence Crafoord går igenom Europakonventionens betydelse i relationen mellan enskilda, det vill säga dess horisontella effekt. När uppstår skadeståndsansvar för enskilda företag eller personer?

Rättsfall och avgöranden
NJA 2005 s. 462
NJA 2012 s. 211
NJA 2009 s. 463
NJA 2007 s. 747
NJA 2005 s. 608

HD T 3269-13

Europadomstolens avgöranden
Kurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige, 2008 (se bilagd pdf)
von Hannover mot Tyskland, 2004
Evaldsson mot Sverige, 2007 (se bilagd pdf)
Kotov mot Ryssland, 2012 (se bilagd pdf)

Europakonventionen

SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen

Medverkande
VD, Centrum för Rättvisa

Senaste videor