Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:51)
Längd: 41 sekunder
Utredningar om att minska användningen av häktning (00:51 – 01:45)
Längd: 54 sekunder
Undantag från restriktionerna (01:45 – 04:33)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
Försvararens roll (04:33 – 06:37)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
Praktiska tips om telefonsamtal, brevväxling och pengar (06:37 – 11:26)
Längd: 4 minuter 49 sekunder
Försvararens kontakt med klienten (11:26 – 16:37)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Kontakter med åklagaren - successiv delgivning (16:37 – 21:09)
Längd: 4 minuter 32 sekunder
Huvudförhandling och slutplädering (21:09 – 22:34)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Billighetsreglerna (22:34 – 24:25)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
När restriktionerna faller (24:25 – 26:06)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Frivårdspåföljd och kontraktsvård (26:06 – 40:35)
Längd: 14 minuter 29 sekunder

2016:2 Så hanterar du klienter med restriktioner


I det här avsnittet ger Ulrika Borg konkreta råd gällande hur man underlättar för klienter med restriktioner.

Ulrika Borg går igenom vad man som försvarare kan göra för att underlätta för klienter med restriktioner. Hon går också igenom hur man bör göra om klienten är intresserad av frivårdspåföljd. 

Hänvisningar

Dir. 2015:80 Färre i häkte och minskad isolering

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra en kartläggning av situationen i häkte

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att granska hanteringen av forensiska undersökningar i ärenden med häktade personer

23 kap 18 § rättegångsbalken - om successiv delgivning

29 kap 5 § brottsbalken - om billighetsreglerna

HD:s dom B 410-15

Medverkande
Advokat, delägare KRIM advokater

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor