Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nya regler för tidsbegränsad anställning av vissa lärare (00:10 – 04:08)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Regeringens nya arbetsmiljöstrategi (04:08 – 09:00)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
Utredning om modernisering av arbetsmiljölagen (09:00 – 14:11)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Förslag om nya regler rörande aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling (14:11 – 22:30)
Längd: 8 minuter 19 sekunder
Förslag om nya regler för lönekartläggning (22:30 – 25:52)
Längd: 3 minuter 22 sekunder
Utredning om arbetsskadeförsäkringen (25:52 – 29:16)
Längd: 3 minuter 24 sekunder
Utredning om meddelarskydd i viss privat verksamhet (29:16 – 30:49)
Längd: 1 minuter 33 sekunder
Utredning om en modern föräldraförsäkring (30:49 – 36:57)
Längd: 6 minuter 8 sekunder

2016:2 Pågående utredningar och lagförslag


I det här avsnittet går Iseskog igenom vad som är på gång på lagstiftningsområdet.

Lagnyheter

· Nya regler för tidsbegränsad anställning av vissa lärare

På gång

· Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

· Utredning om en modernisering av arbetsmiljölagen

· Lagrådsremiss om nya regler rörande aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling

· Lagrådsremiss om nya regler för lönekartläggning

· Utredning om arbetsskadeförsäkringen

· Utredning om meddelarskydd för vissa privatanställda

· Utredning om en modern föräldraförsäkring

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor