Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:59)
Längd: 49 sekunder
Svea hovrätts dom T 593-15, bakgrund (00:59 – 02:23)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Frågorna i hovrätten (02:23 – 06:54)
Längd: 4 minuter 31 sekunder
Hovrättens slutsats (06:54 – 08:35)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
HD:s beslut Ö 2528-14 (08:35 – 12:17)
Längd: 3 minuter 42 sekunder
Frågorna i HD (12:17 – 26:30)
Längd: 14 minuter 13 sekunder
Slutsatser (26:30 – 27:47)
Längd: 1 minuter 17 sekunder

2016:2 Nya rättsfall om solidariskt ansvar för skuld samt skiljeförfarande


I det här avsnittet analyserar Magnus Widebeck bland annat ett nytt rättsfall som handlar om två gäldenärers solidariska ansvar för en skuld.

Ett nytt rättsfall belyser frågan om vad som händer när en borgenär stämmer två gäldenärer på solidariskt ansvar för en skuld. Vad ska man tänka på om den ena gäldenären vill ha en uppgörelse och den andra gäldenären vill tvista?

Widebeck analyserar också ett nytt HD-avgörande om skiljeförfarande. Om skiljenämnden har funnit sig obehörig att pröva målet och avvisat talan i skiljedom, kan skiljedomen överprövas i domstol. Men kan parterna avtala bort överprövningen?

Hänvisningar:
Svea hovrätt, mål T 593-15
HD:s mål Ö 2528-14

Skiljeförfarandelagen

Rodhe, Obligationsrätt, 1956
Lindskog, Betalning, 2014

Medverkande

Senaste videor