Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om kommunala särkrav (00:10 – 02:14)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
Undantag för särkrav i detaljplaner (02:14 – 05:10)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Bakgrund (05:10 – 08:25)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Regler om tekniska egenskaper (08:25 – 14:00)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
Avtalsfrihet (14:00 – 24:58)
Längd: 10 minuter 58 sekunder
Slutsats (24:58 – 29:04)
Längd: 4 minuter 6 sekunder

2016:2 Kommunala särkrav


I det här avsnittet går Ulf Jensen igenom vad som gäller för kommunala särkrav.

Ulf Jensen går igenom regeln om kommunala särkrav som infördes i Plan- och bygglagen under förra året. Han pratar om spänningar mellan lagtext och förarbeten samt går igenom oklarheter i tolkningen av lagstiftningen.

Hänvisningar
Plan- och bygglagen
Plan- och byggförordningen
BBR Bindande föreskrifter och allmänna råd

SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för byggande
SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler
Prop 2013/14:126 En enklare planprocess

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor