Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om klanderprocessen (00:10 – 02:20)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Bodelningsbeslut (02:20 – 03:25)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Delgivning (03:25 – 09:22)
Längd: 5 minuter 57 sekunder
Klanderprocessen - vad bör man tänka på? (09:22 – 14:02)
Längd: 4 minuter 40 sekunder
Yrkanden (14:02 – 15:41)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Återförvisning (15:41 – 20:55)
Längd: 5 minuter 14 sekunder
Domstolens handläggning - medling (20:58 – 22:58)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Domstolens handläggning - bevisuppgift (22:58 – 24:18)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Domstolens handläggning - editionsyrkande (24:18 – 25:45)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Domstolens handläggning - stupstocksföreläggande (25:45 – 27:38)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Huvudförhandling (27:38 – 31:35)
Längd: 3 minuter 57 sekunder

2016:2 Klanderprocessen


I det här avsnittet går Renström igenom klanderprocessens steg.

Fredric Renström går igenom de praktiska aspekterna av klanderprocessen, vad man bör tänka på, bland annat vad gäller delgivning, yrkanden, domstolens handläggning och huvudförhandlingen. Han ger också ett tips på en paragraf i rättegångsbalken som är bra att känna till.

Hänvisningar
NJA 1997 s 62
NJA 2003 s 460
17 kap 8 § 3 st ÄktB
42 kap 8 § RB
42 kap 15 § RB - stupstocksföreläggande
42 kap 15 a § RB - lilla stupstocken

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor