Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Tryckerimomsfrågan - bakgrund (00:10 – 04:57)
Längd: 4 minuter 47 sekunder
HD:s prövning, mål Ö 2708-15 - rättsgrunder (04:57 – 14:39)
Längd: 9 minuter 42 sekunder
HD:s slutsats (14:39 – 16:25)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Analys - HD tydliggör vad condictio indebiti innebär (16:25 – 23:46)
Längd: 7 minuter 21 sekunder
HD:s avgörande T 916-13 - bakgrund (23:49 – 29:17)
Längd: 5 minuter 28 sekunder
HD:s prövning och slutsats (29:17 – 37:29)
Längd: 8 minuter 12 sekunder

2016:2 HD:s dom i tryckerimomsfrågan


I det här avsnittet går Danielsson igenom HD:s dom i tryckerimomsfrågan samt analyserar ett avgörande angående verkan av ett avtalat överlåtelseförbud.

I programmet analyserar Danielsson HD:s dom i tryckerimomsmålet, som hissats från Jönköpings tingsrätt. HD prövade frågan utifrån läran om condictio indebiti. Danielsson går också igenom en annan ny HD-dom som handlar om verkan av ett avtalat överlåtelseförbud och om innebörden av en ansvarsbegränsningsbestämmelse.

Hänvisningar

HD:s dom i tryckerimomsmålet, Ö 2708-15
HD: som i Myresjöhusmålet, T 916-13
HD:s mål nr T 390-15
NJA 1966 s 97

Medverkande
Advokat, delägare Advokatfirman Danielsson & Nyberg

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor