Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Nya lagar om offentlig upphandling - inledning (00:12 – 04:39)
Längd: 4 minuter 27 sekunder
Bakgrund (04:39 – 06:45)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Rättspraxis (06:45 – 08:56)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Lagreglerna (08:56 – 11:46)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Analys av lagreglerna (11:46 – 15:05)
Längd: 3 minuter 19 sekunder
Ändamålsenliga avtal (15:05 – 16:14)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Avtalsobjektet (16:14 – 19:45)
Längd: 3 minuter 31 sekunder
Påföljder (19:45 – 21:46)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Avtal som får leverantörerna att "kvalificera sig själva" (21:46 – 31:23)
Längd: 9 minuter 37 sekunder
Summering (31:23 – 33:41)
Längd: 2 minuter 18 sekunder

2016:10 Vad upphandlande myndigheter inte behöver göra


I det här avsnittet pratar Jon Kihlman om de tre nya lagar om offentlig upphandling som träder i kraft vid årsskiftet.

Jon Kihlman pratar om vad upphandlande myndigheter INTE behöver göra, med anledning av de tre nya lagarna. Han lägger tonvikten på hur upphandling avsevärt kan effektiviseras.

Hänvisningar
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
14 kap. 1 och 5 §§ LOU
16 kap. 1 § LOU

Lagrådets yttrande
Statistik om offentlig upphandling
Svenskt näringsliv - Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Medverkande

Senaste videor