Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 00:42)
Längd: 29 sekunder
Nyttjanderättsersättning (00:42 – 08:28)
Längd: 7 minuter 46 sekunder
Fordring mellan makar/sambor (08:28 – 16:45)
Längd: 8 minuter 17 sekunder
Värdering av aktier (16:45 – 18:32)
Längd: 1 minuter 47 sekunder
Värderingsmetoder (18:32 – 19:05)
Längd: 33 sekunder
Efterarvsrätt (19:05 – 24:02)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
Mahr-målen (24:02 – 24:46)
Längd: 44 sekunder
Delgivning av testamente (24:46 – 27:34)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
Återkallelse av testamente (27:34 – 29:02)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Arvsförordningen (29:02 – 31:01)
Längd: 1 minuter 59 sekunder

2016:10 Summering av året som gått


I det här avsnittet gör Marie Wessel och Fredric Renström en summering av året som gått.

De pratar bland annat nyttjanderättsersättning, fordring mellan makar, hur man värderar aktier i fåmansbolag och de nya s.k. Mahr-målen. 

Hänvisningar
Om nyttjanderättsersättning
NJA 2006 s 206 
Svea hovrätt mål nr T 4460-14
Svea hovrätt mål nr T 2401-14

Om fordring mellan maka/sambo
NJA 2012 s 804
NJA 2014 s. 364
Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr T 1129-14

Hur värderas aktier i fåmansbolag?
Hovrätten över Skåne och Blekinge mål nr T 1489-14

Efterarvsrätt
HD:s mål nr T 515-15
HD:s mål nr T 3708-14


Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor