Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 01:08)
Längd: 55 sekunder
Kongruenskravet (01:08 – 07:32)
Längd: 6 minuter 24 sekunder
Relaxation och dödning (07:32 – 14:57)
Längd: 7 minuter 25 sekunder
Gemensamma inteckningar vid fastighetsköp (14:57 – 17:30)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Risker vid klyvning (17:30 – 23:43)
Längd: 6 minuter 13 sekunder
Gemensamma inteckningar vid fastighetsreglering (23:43 – 28:53)
Längd: 5 minuter 10 sekunder

2016:10 Gemensamma inteckningar – Del 2


I det här avsnittet, det andra av två, pratar Ulf Jensen om gemensamma inteckningar.

I programmet behandlar Jensen följande:
1. Kongruenskravet vid nyinteckning
2. Gemensamma inteckningar vid fastighetsköp
3. Relaxation och dödning
4. Risker vid klyvning
5. Gemensamma inteckningar vid fastighetsköp

Hänvisningar
22 kap 2 § jordabalken 
22 kap 10-11 §§ jordabalken
6 kap 10 § jordabalken

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor