Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Utredningsförslag om begränsning av föräldraförsäkringen (00:13 – 04:38)
Längd: 4 minuter 25 sekunder
Förslag om införande av offentlighetsprincipen i vissa privata verksamheter (04:38 – 06:29)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Utredning om subventionerade anställningar (06:29 – 09:47)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Förhandlingsskyldighet gentemot icke kollektivavtalsbärande facklig organisation (09:47 – 14:34)
Längd: 4 minuter 47 sekunder
AD 2016 nr 63 Olovlig frånvaro (14:34 – 17:42)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
AD 2016 nr 65 Interimistiskt beslut om lön (17:42 – 21:43)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
EU-domstolen C-596/14 Diskriminering av tidsbegränsat anställd (21:43 – 25:35)
Längd: 3 minuter 52 sekunder
Påminnelse om lagändringar - Nya regler i diskrimineringslagen (25:35 – 29:38)
Längd: 4 minuter 3 sekunder
Påminnelse om lagändringar - Ny visselblåsarlag (29:38 – 32:12)
Längd: 2 minuter 34 sekunder

2016:10 Begränsningar i föräldraförsäkringen och nya domar


I det här avsnittet går Iseskog igenom utredningsförslaget om begränsningar i föräldraförsäkringen och analyserar de senaste domarna från AD.

Utredningsförslag
Begränsning av föräldraförsäkringen
Införande av offentlighetsprincipen i
vissa privata verksamheter

Tillsatt utredning
Subventionerade anställningar

Från Arbetsdomstolen
AD 2016 nr 61 Förhandlingsskyldighet enligt
medbestämmandelagen gentemot icke kollektivavtalsbärande facklig organisation
AD 2016 nr 63 Olovlig frånvaro – grund för
uppsägning eller avskedande
AD 2016 nr 65 Lön vid tvist om uppsägnings
giltighet

Från EU-domstolen
C-596/14 Diskriminering av tidsbegränsat
anställd

Påminnelse
Ändringar i diskrimineringslagen
Visselblåsarlagen

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor