Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:59)
Längd: 49 sekunder
Vad gör man när uppdraget kommer? (00:59 – 02:28)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
Bouppteckning (02:28 – 08:11)
Längd: 5 minuter 43 sekunder
Rättsfall: RH 1981:24 samt RÅ 2004 ref 37 (08:11 – 10:34)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Hantering och avveckling av tillgångar i boet (10:34 – 16:23)
Längd: 5 minuter 49 sekunder
Rättsfall: NJA 2009 s. 90, NJA 1983 s. 802 (16:23 – 17:35)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
När delägarna inte kan enas (17:38 – 18:57)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Årlig redovisning (18:57 – 20:46)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Anmälan om att boet är utrett (20:49 – 23:30)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Skiftessammanträde (23:30 – 25:52)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
Tvångsskifte (25:52 – 26:58)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Sammanfattning (26:58 – 28:01)
Längd: 1 minuter 3 sekunder

2016:1 Praktisk hantering av en boutredning


I det här avsnittet går Marie Wessel steg för steg igenom den praktiska hanteringen av en boutredning när man förordnas som boutredningsman.

Marie går igenom inkommande av uppdraget, bouppteckning, hantering och avveckling av tillgångarna i boet, årlig redovisning av medelförvaltning, anmälan om att boet är utrett, skiftessammanträde och tvångsskifte.

Laghänvisingar:
18 kap ÄB Allmänna bestämmelser om dödsbo
19 kap ÄB Om boutredningsman och testamentsexekutor
20 kap ÄB Om bouppteckning och dödsboanmälan
23 kap ÄB Om arvskifte
20 kap JB Lagfart
18 kap HB Om sysslomän eller ombudsmän
Lagen om samäganderätt
Lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter


Rättsfall:
RH 1981:24
RÅ 2004 ref 37
NJA 2009 s 90
NJA 1983 s 802

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor