Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:42)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Bakgrund till lagändringen (01:43 – 03:03)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Multiparty-frågor (03:03 – 08:09)
Längd: 5 minuter 6 sekunder
Förhållandet mellan domstol och skiljenämnd (08:09 – 11:26)
Längd: 3 minuter 17 sekunder
Klander- och ogiltighetsgrunderna (11:26 – 11:55)
Längd: 29 sekunder
Ogiltighetsgrunderna (11:55 – 16:53)
Längd: 4 minuter 58 sekunder
Klanderprocessen (16:53 – 23:02)
Längd: 6 minuter 9 sekunder
Engelska som rättegångsspråk (23:02 – 27:25)
Längd: 4 minuter 23 sekunder
Tillämplig materiell rätt (27:28 – 31:59)
Längd: 4 minuter 31 sekunder
Kostnadsfrågor (31:59 – 37:12)
Längd: 5 minuter 13 sekunder

2016:1 Översyn av lagen om skiljeförfarande


I det här avsnittet pratar advokat Mattias Nilsson om skiljeförfarande.

I det första avsnittet för året pratar advokat Mattias Nilsson om skiljedomsutredningens översyn av lagen om skiljeförfarande. Förslaget innebär en anpassning av lagen till internationell standard. Den innehåller principiellt viktiga frågor som får praktisk betydelse för alla som sysslar med skiljeförfaranden.

Hänvisningar:
SOU 2015:37 Översyn av lagen om skiljeförfarande
Lagen om skiljeförfarande
NJA 2008 s 1118

Medverkande
Advokat, White & Case

Senaste videor