Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om exekutiv försäljning (00:10 – 03:41)
Längd: 3 minuter 31 sekunder
Borgenärer (03:41 – 04:12)
Längd: 31 sekunder
Fastigheter i konkurs (04:12 – 09:14)
Längd: 5 minuter 2 sekunder
Skälighetsreglerna (09:14 – 14:33)
Längd: 5 minuter 19 sekunder
Felregler (14:33 – 15:33)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
Värdering och beskrivning (15:33 – 18:27)
Längd: 2 minuter 54 sekunder
Fastighetens skick (18:27 – 21:26)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Statens ansvar (21:26 – 25:11)
Längd: 3 minuter 45 sekunder
Risker för inroparen (25:11 – 28:47)
Längd: 3 minuter 36 sekunder
Risker - rättsfall (28:47 – 32:40)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Godtagbara bud (32:40 – 36:23)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
NJA 1969 s 540 (36:23 – 37:52)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
NJA 1972 s 75 (37:52 – 38:20)
Längd: 28 sekunder
NJA 1977 s 823 (38:20 – 39:47)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
RH 1984:38 (39:47 – 40:12)
Längd: 25 sekunder
RH 1994:35 (40:12 – 41:43)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
RH 1994:98 (41:43 – 42:03)
Längd: 20 sekunder
RH 1984:38 - Löfte om köp (42:03 – 44:14)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Svea hovrätt ÖÄ 1231-14 (44:14 – 47:52)
Längd: 3 minuter 38 sekunder

2016:1 Exekutiv försäljning av fastigheter


I det här avsnittet behandlar Ulf Jensen olika aspekter av exekutiv försäljning av fastigheter.

Jensen går bland annat igenom vad som gäller för fastigheter i konkurs, borgenärer, värdering och beskrivning av fastigheter samt risker för inroparen. Han tar även upp ett stort antal rättsfall på området.

OBS: Avsnittet är längre än normalt.

Laghänvisningar:
KL 2:10
KL 8:2 och 8:5
UB 4:3 
UB 12 Försäljning av fast egendom

Rättsfall:
NJA 2013 s 421
NJA 1993 s 120
NJA 2013 s. 1241
NJA 1987 s 954
RH 2015:27
NJA 2013 s 1040
NJA 1969 s 540 
NJA 1972 s 75
NJA 1977 s 823
RH 1994:35
RH 1994:98 
RH 1984:38 
Svea HovR ÖÄ 1231-14

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor