Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om hållbarhetsbegreppet (00:10 – 04:54)
Längd: 4 minuter 44 sekunder
Kommande lagkrav - ändringar i EU:s redovisningsdirektiv (04:54 – 07:23)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Definitioner (07:23 – 10:00)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Hållbarhetsrapportens innehåll (10:00 – 13:14)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Vad ska rapporteras? (13:14 – 15:16)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Exempel - leverantörskedjor (15:16 – 18:58)
Längd: 3 minuter 42 sekunder
Vilka regler ska gälla? (18:58 – 24:09)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Exempel - mänskliga rättigheter (24:09 – 27:00)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Exempel - motverkande av korruption (27:00 – 28:10)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Hållbarhet som konkurrensfördel (28:10 – 30:03)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Sammanfattning (30:03 – 32:57)
Längd: 2 minuter 54 sekunder

2016:1 De nya hållbarhetsreglerna


Har du koll på de nya hållbarhetsreglerna och hur de kommer att påverka ditt arbete?

Under hösten 2014 antogs ett direktiv med ändringar i EU:s redovisningsdirektiv beträffande rapporteringen av icke-finansiell information och mångfaldspolicy. I Sverige föreslås ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) med anledning av direktivet.

I programmet går Jonas Wiberg kortfattat igenom:

• De nya hållbarhetsreglerna och hur det påverkar hållbarhetsarbetet för såväl stora som små bolag
• De internationella och nationella normer och regler som styr arbetsrätten, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption
• Exempel på hur man på ett praktiskt sätt kan analysera och anpassa verksamheter utifrån de internationella normer och regler som styr hållbarhetsfrågorna. 

Hänvisningar
Företagens rapportering om mångfald och hållbarhetspolicy, Ds 2014:45
Årsredovisningslagen (1995:1554)

Medverkande
Arbetsrättsjurist

BG Institute e-Learning

Senaste videor