Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Bakgrund i mål T 4983-14 (00:10 – 03:43)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Faktorer för att fastställa avtalets innehåll (03:43 – 07:31)
Längd: 3 minuter 48 sekunder
Avtalets ordalydelse (07:31 – 09:24)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Avtalspreliminärer (09:24 – 12:13)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
Avtalets systematik (12:13 – 18:56)
Längd: 6 minuter 43 sekunder
Den dispositiva rätten (18:56 – 23:24)
Längd: 4 minuter 28 sekunder
Avtalets ändamål och syfte - analys av argument ur domen (23:24 – 36:06)
Längd: 12 minuter 42 sekunder
Hur slutade det? (36:06 – 37:25)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Analys av domen (37:25 – 40:27)
Längd: 3 minuter 2 sekunder

2016:1 Avtal om korttidspreskription - avtalstolkning


I de här avsnittet analyserar Christina Ramberg och Jan Ramberg HD:s avgörande i mål T 4983-14.

Christina Ramberg tar hjälp av sin far, professor emeritus Jan Ramberg, och diskuterar vad som gäller rörande avtal om korttidspreskription med anledning av ett nytt avgörande från HD. Det handlar om avtalstolkning och avvikelser från standardavtal.

Hänvisningar:
T 4983-14
ABT 94 6 kap 13 §
NJA 1990 s 24

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor