Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - disposition (00:10 – 02:24)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
Kravet på reellt objekt (02:24 – 03:44)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
NJA 2001 s. 10 (03:44 – 07:39)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Objektets avgränsning genom avtal (07:39 – 11:13)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
NJA 1924 s. 177 (11:13 – 13:29)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
NJA 1961 s. 380 (13:29 – 17:21)
Längd: 3 minuter 52 sekunder
Påverkan på besittningsskydd och arrendeavgift? (17:21 – 20:03)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Ändring av objektet under upplåtelsetiden (20:03 – 21:45)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Nytt avtal, 7 kap 8 § jordabalken (21:45 – 24:16)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Novationsläran (24:16 – 25:45)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
NJA 1935 s. 649 samt NJA 2007 s. 303 (25:45 – 27:41)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Effekter av nytt avtal i arrendeprocessen (27:41 – 29:07)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
Nytt avtal, 7 kap. 5 § jordabalken (29:07 – 32:05)
Längd: 2 minuter 58 sekunder

2015:9 Om nyttjanderätter och det reella objektet för upplåtelsen


I det här avsnittet pratar Emma Eriksson om nyttjanderätter och mer konkret om det reella objektet för upplåtelsen.

Emma behandlar kraven på det reella objektet, objektets avgränsning genom avtal, ändring av objektet under upplåtelsetiden och olika aspekter av nytt avtal.

Laghänvisning:

7 kap 8 § jordabalken

7 kap 5 § jordabalken

Praxis och förarbeten:

NJA 2001 s. 10

NJA 2007 s. 303

NJA 1924 s. 177

NJA 1961 s. 380

NJA 1935 s. 649

Prop. 1970:20 Del B sid. 369


Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor