Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:07)
Längd: 57 sekunder
Allmänt om interventionsfrågor - ordinär och självständig intervention (01:07 – 03:48)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Om NJA 2015 s. 466, Ållonömålet (03:48 – 12:06)
Längd: 8 minuter 18 sekunder
Om NJA 2015 s. 290 - Får ett dödsbo intervenera i tvist mellan dödsbodelägarna? (12:06 – 17:35)
Längd: 5 minuter 29 sekunder
Skiljeförfarande - HD:s mål Ö 1429-15 (17:35 – 22:08)
Längd: 4 minuter 33 sekunder
Sammanfattning (22:08 – 24:47)
Längd: 2 minuter 39 sekunder

2015:9 Interventionsfrågor och skiljeförfarandefrågor


I det här avsnittet pratar Magnus Widebeck om interventionsfrågor och skiljeförfarandefrågor.

Widebeck behandlar två nya avgöranden från HD rörande interventionsfrågor. Han pratar också om att HD har att avgöra vad tingsrätten får pröva i en process som rör skiljenämndens behörighet.

Rättsfall:
NJA 2015 s. 466, Ållonömålet
NJA 2015 s. 290
HD:s mål Ö 1429-15
Svea hovrätts mål Ö 4508-14

Laghänvisningar:
2 § lagen om skiljeförfarande
14 kap. 9 § rättegångsbalken
13 kap. 2 § rättegångsbalken

Medverkande

Senaste videor