Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Förslag om tidsbegränsade anställningar för vissa lärare (00:10 – 03:02)
Längd: 2 minuter 52 sekunder
Utredningsförslag om nya Lavalregler (03:02 – 10:03)
Längd: 7 minuter 1 sekunder
Kollektivavtalstolkning, AD 2015 nr 52 (10:03 – 12:32)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Preskription vid löne- och andra ersättningsanspråk, AD 2015 nr 55 (12:32 – 16:23)
Längd: 3 minuter 51 sekunder
Vad omfattas av en vid domstol väckt talan? AD 2015 nr 56 (16:23 – 19:19)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Fingerad arbetsbrist, AD 2015 nr 57 (19:19 – 22:59)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Diskriminering på grund av funktionsnedsättning, AD 2015 nr 57 (22:59 – 25:09)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Missgynnande vid föräldraledighet, AD 2015 nr 58 (25:09 – 29:32)
Längd: 4 minuter 23 sekunder
Arbetstid enligt EU-rätten, C-266/14 (29:32 – 32:59)
Längd: 3 minuter 27 sekunder

2015:9 Förslag om förändrade Lavalregler och nytt avgörande om fingerad arbetsbrist


I det här avsnittet går Iseskog bland annat igenom intressanta avgöranden om fingerad arbetsbrist

På gång

Förslag om tidsbegränsade anställningar för vissa lärare

Utredningsförslag om nya Lavalregler


Från Arbetsdomstolen

Kollektivavtalstolkning, AD 2015 nr 52

Preskription vid löne- och andra ersättningsanspråk, AD 2015 nr 55

Vad omfattas av en vid domstol väckt talan? AD 2015 nr 56

Fingerad arbetsbrist, AD 2015 nr 57

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning, AD 2015 nr 57

Missgynnande vid föräldraledighet, AD 2015 nr 58


Från EU-domstolen

Arbetstid enligt EU-rätten, C-266/14

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor