Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - bestämmelser om emissioner (00:10 – 01:04)
Längd: 54 sekunder
Bestämmelserna i ABL 2:19 och olika typer av emissioner (01:04 – 06:48)
Längd: 5 minuter 44 sekunder
Tillföranderekvisitet i ABL 2:19 (06:48 – 12:08)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
Aktier utan aktiebrev - hur gör man? Nacka tingsrätt, Ä 5324-14 (12:08 – 14:40)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
11 kap. 11 § ABL, Vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis (14:40 – 17:11)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
13 kap. Nyemission av aktier (17:11 – 22:01)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
13 kap. 30 § Verkan av utebliven registrering (22:01 – 23:16)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Svea hovrätts dom T 5463-14 (23:16 – 27:09)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Svea hovrätts dom T 544-13 (27:09 – 29:50)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Tillämpning av generalklausulen i ABL 7:47 (29:50 – 32:31)
Längd: 2 minuter 41 sekunder

2015:9 Emissioner


I det här avsnittet tar Nerep upp olika aspekter av emissioner.

Nerep behandlar bland annat tillföranderekvisitet och tillämpning av låneförbud. Han pratar om vad som händer om emissionsbeslutet inte registrerats i tid och vilka effekter det kan få på avtalet om riktad nyemission. Han tar också upp tillämpningen av generalklausulen i ABL 7:47.

Laghänvisningar:
2 kap. 17-19 §§ ABL
11 kap. 11 §
13 kap. Nyemission av aktier
14 kap. Emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier
15 kap. Emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier
16 kap. Vissa riktade emissioner m.m
23 kap. 25 § registrering av fusioner
24 kap. 27 § registrering av delningen

Rättsfall:
Nacka tingsrätt mål nr Ä 5324-14
Svea hovrätt mål nr T 5463-14
Svea hovrätt mål nr T 544-13
T 1849-88
T 2031-08
T 1438-05

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor