Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:24)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Samboavtal - Vad kan man avtala om? (01:24 – 06:48)
Längd: 5 minuter 24 sekunder
Samboavtal - testamente mellan sambor (06:48 – 11:02)
Längd: 4 minuter 14 sekunder
Äktenskapsförord (11:02 – 16:24)
Längd: 5 minuter 22 sekunder
Testamentariskt förordnande (16:24 – 21:38)
Längd: 5 minuter 14 sekunder
Kostnader och utlägg mellan makar och sambor (21:38 – 27:02)
Längd: 5 minuter 24 sekunder
Bodelningsförrättningen - utlägg efter brytdagen (27:02 – 30:35)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Bodelningsförrättningen - Kan bodelningsförrättare fatta delbeslut? (30:35 – 32:39)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
Avslutning (32:40 – 33:13)
Längd: 33 sekunder

2015:9 Avtal - samboavtal, äktenskapsförord och testamenten


I det här avsnittet delar Fredric Renström ut julklappar i form av tips på hur man löser olika krångliga frågor.

I programmet pratar Fredric om olika
typer av avtal – samboavtal, äktenskapsförord och testamenten. Vad kan man egentligen avtala om och vilka fallgropar finns? Han pratar också om kostnader och utlägg mellan makar och sambor, samt om bodelningsförrättning. Fredric går igenom specifika svårigheter gällande dessa ämnen och ger sina tips på hur man kan hantera svårigheterna.


Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor