Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 01:28)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
1. Lämna bevisuppgift i stämningsansökan (01:28 – 05:16)
Längd: 3 minuter 48 sekunder
2. Lämna information under rubriken målets handläggning (05:16 – 07:37)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
3. Håll kontakt med ansvarig domare (07:37 – 08:45)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
4. Sök inte anstånd (08:45 – 12:08)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
5. Skicka en kopia av handlingarna direkt till motparten (12:08 – 13:01)
Längd: 53 sekunder
6. Håll dig till saken (13:01 – 13:53)
Längd: 52 sekunder
7. Ta med huvudmannen till muntlig förberedelse (13:53 – 14:53)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
8. Fastna inte i preliminärfrågor (14:53 – 16:22)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
9. Överväg ensits (16:22 – 18:12)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
10. Motverka inställda huvudförhandlingar (18:12 – 23:04)
Längd: 4 minuter 52 sekunder

2015:8 Tio tips för en snabbare process i tingsrätt


I det här avsnittet ger Emilia Lundberg tio tips på hur du får till en snabbare process i tingsrätten.

Lundberg ger tio konkreta tips på vad man som ombud kan göra för att snabba på processen i tingsrätt.

Hänvisningar:
42 kap rättegångsbalken
1 kap 3 a § rättegångsbalken

Medverkande

Senaste videor