Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nya regler om social och organisatorisk arbetsmiljö (00:10 – 02:09)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Arbetsmiljö - Särskilt viktiga påpekanden (02:09 – 07:04)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Förslag i budgetpropositionen (07:04 – 10:04)
Längd: 3 minuter 0 sekunder
Aviserade förslag i budgetpropositionen (10:04 – 15:55)
Längd: 5 minuter 51 sekunder
Förslag om att avskaffa vårdnadsbidraget (15:55 – 18:06)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Avskedande vid fusk med arbetstid - AD 2015 nr 46 och 47 (18:06 – 22:05)
Längd: 3 minuter 59 sekunder
Omplacering och turordning vid arbetsbrist - AD 2015 nr 49 (22:05 – 25:19)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Kollektivavtalet och dispositiv lagstiftning - AD 2015 nr 50 (25:19 – 28:18)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Undantagsregler vid åldersdiskriminering - AD 2015 nr 51 (28:18 – 33:03)
Längd: 4 minuter 45 sekunder

2015:8 Nya arbetsmiljöregler och ny dom om avskedande vid fusk med arbetstid


I det här avsnittet behandlar Iseskog den nya budgetpropositionen och aktuella domar från AD.

Lagnyheter

Nya regler om social och organisatorisk arbetsmiljö

På gång

Förslag i budgetpropositionen

Aviserade förslag i budgetpropositionen

Förslag om avskaffande av vårdnadsbidragen

Från Arbetsdomstolen

Avskedande vid fusk med arbetstid, AD 2015 nr 46 och AD 2015 nr 47

Omplacering och turordning vid arbetsbrist, AD 2015 nr 49

Kollektivavtal och dispositiv lagstiftning, AD 2015 nr 50

Undantagsregler vid åldersdiskriminering, AD 2015 nr 51

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor