Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:49)
Längd: 39 sekunder
Delgivning av testamente (00:49 – 04:24)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
HD:s mål nr T 685-13 (04:24 – 07:09)
Längd: 2 minuter 45 sekunder
HD:s mål nr T 3743-13 (07:09 – 10:47)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
HD:s mål nr Ö 208-14 (10:47 – 22:47)
Längd: 12 minuter 0 sekunder
Giltighet av testamentskopior (22:47 – 26:15)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
Hovrätten i övre Norrlands dom, T 891-14 (26:15 – 29:57)
Längd: 3 minuter 42 sekunder
Rättsverkningar av att godkänna testamente (29:57 – 31:21)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
NJA 1992 s. 820 samt RH 2015:3 (31:21 – 36:02)
Längd: 4 minuter 41 sekunder

2015:8 Arvsrättsliga problem


I det här avsnittet pratar Marie Wessel och Fredric Renström om tre arvsrättsliga problem.

De frågor som behandlas i avsnittet är delgivning av testamente, giltighet av testamentskopior och rättsverkningar av att godkänna testamente.

Laghänvisning
14 kap 4 § ärvdabalken

Rättsfall
HD:s mål nr T 685-13
HD:s mål nr T 3743-13
HD:s mål nr Ö 208-14
Hovrätten för övre Norrland i , mål nr T 891-14
Svea hovrätt, mål nr RH 2015:3
NJA 1992 s. 820


Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor