Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - Ändring och upphävande av servitut (00:10 – 00:54)
Längd: 44 sekunder
Ändring eller upphävande av avtalsservitut - genom överenskommelse, hävning och ogiltighet (00:54 – 07:44)
Längd: 6 minuter 50 sekunder
Avtalsservitut - Ändrat ägande (07:44 – 09:44)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Ändring genom lantmäteriförrättning (09:44 – 11:51)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Förutsättningar för ändring av servitut - lämplighetskrav samt dispositiva regler (11:51 – 16:36)
Längd: 4 minuter 45 sekunder
Ersättning (16:36 – 19:03)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
När kan servitut ändras? Tre rekvisit i 7 kap 4 § FBL (19:03 – 25:41)
Längd: 6 minuter 38 sekunder
Upphävande av servitut (25:41 – 29:53)
Längd: 4 minuter 12 sekunder
Rättspraxis (29:53 – 33:56)
Längd: 4 minuter 3 sekunder

2015:8 Ändring och upphävande av servitut


I det här avsnittet behandlar Ulf Jensen ändring och upphävande av servitut, både avtalsservitut och officialservitut.

Jensen går igenom reglerna för ändring och upphävande av servitut, både vad gäller avtalsservitut och officialservitut.

Hänvisningar:
14 kap JB
3 kap FBL
5 kap FBL
7 kap FBL

Rättspraxis och avgöranden:
NJA 2009 s. 656
NJA 1990 s. 389
NJA 1981 s. 733
MÖD  2015:10

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor