Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om tvister i fåmansaktiebolag (00:10 – 03:39)
Längd: 3 minuter 29 sekunder
Aktieägaravtal (03:39 – 04:53)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
NJA 2011 s. 429 (04:53 – 11:03)
Längd: 6 minuter 10 sekunder
Minoritetens rättigheter - styrelsens rättigheter (11:03 – 15:25)
Längd: 4 minuter 22 sekunder
Minoritetens rättigheter - minoritetsrevisor och särskild granskare (15:25 – 20:07)
Längd: 4 minuter 42 sekunder
Minoritetens rättigheter - vägra ansvarsfrihet samt klanderinstitutet (20:07 – 25:30)
Längd: 5 minuter 23 sekunder
NJA 2000 s. 404 (25:30 – 26:36)
Längd: 1 minuter 6 sekunder

2015:8 Ägarförhållanden i fåmansaktiebolag


I det här avsnittet pratar Erik Nerep om ägarförhållanden i fåmansaktiebolag.

Nerep diskuterar problem mellan delägare i fåmansaktiebolag, dels minoritetens brukande av sina rättigheter, och dels majoritetens maktmissbruk, för de fall de kontrollerar bolaget till sin egen nytta snarare än till alla delägares nytta. Han behandlar också klanderinstitutet.

Hänvisningar:
7 kap aktiebolagslagen
8 kap aktiebolagslagen
9 kap aktiebolagslagen
10 kap aktiebolagslagen
29 kap aktiebolagslagen

NJA 2011 s. 429
NJA 2000 s. 404
NJA 2013 s. 1250
Ds 2015:25 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor