Detta är en trailer. Prova här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in
Inledning - Servitut eller gemensamhetsanläggning (00:10 – 03:12)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Faktorer som påverkar val av metod (03:12 – 09:31)
Längd: 6 minuter 19 sekunder
Servitut (09:33 – 14:17)
Längd: 4 minuter 44 sekunder
Jämförelse mellan officialservitut och avtalsservitut (14:19 – 17:26)
Längd: 3 minuter 7 sekunder
Ändring och upphävning av servitut - Avtalsservitut (17:26 – 20:13)
Längd: 2 minuter 47 sekunder
Ändring och upphävning av servitut - Officialservitut (20:13 – 22:29)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Gemensamhetsanläggning (22:29 – 27:30)
Längd: 5 minuter 1 sekunder
Ändring och upphävning av gemensamhetsanläggning (27:30 – 29:52)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
Sammanfattning - faktorer som påverkar valet (29:52 – 38:25)
Längd: 8 minuter 33 sekunder

2015:7 Servitut eller gemensamhetsanläggning - Skillnader, likheter, begränsningar


I det här avsnittet går vår Emma Eriksson igenom vad som gäller för servitut och gemensamhetsanläggningar.

Vår nya fastighetsrättsexpert, advokat Emma Eriksson, går igenom vad som gäller för servitut och gemensamhetsanläggningar. Hon talar om vilka faktorer som påverkar valet av lösning samt går igenom de två olika rättsliga lösningarna för att kunna identifiera likheter och skillnader samt möjligheter och begränsningar.

Hänvisningar:
14 kap 1 § jordabalken

Medverkande

Senaste videor