Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning och bakgrund (00:10 – 05:45)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
HFD:s dom 3291-13 (05:47 – 10:16)
Längd: 4 minuter 29 sekunder
Olika rättsliga grunder (10:16 – 12:51)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
Göteborgs tingsrätt, T 11726-14 (12:51 – 15:55)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Svea hovrätt, T 3478-13 (15:55 – 21:21)
Längd: 5 minuter 26 sekunder
Nyköpings tingsrätt, T 1818-14 (21:21 – 25:47)
Längd: 4 minuter 26 sekunder
Jönköpings tingsrätt, T 2930-14 - hissen (25:47 – 31:17)
Längd: 5 minuter 30 sekunder
Avslutning (31:17 – 32:48)
Längd: 1 minuter 31 sekunder

2015:7 Om tryckerimomsfrågan


I det här avsnittet pratar Christer Danielsson om det rättsliga läget vad gäller tryckerimomsen.

Frågan är vem som har rätt till de momspengar som staten betalat tillbaka till tryckerierna - tryckerierna själva eller deras kunder? Praxis från underrätterna spretar och det finns flera tänkbara rättsliga grunder. Christer Danielsson sammanfattar läget hittills.

Rättsfall:
HFD:s dom nr 3291-13
Göteborgs tingsrätt, T 11726-14
Svea hovrätt, T 3478-13
Nyköpings tingsrätt, T 1818-14
Jönköpings tingsrätt, T 2930-14 - hissen

Laghänvisning:
36 § avtalslagen


Medverkande
Advokat, delägare Advokatfirman Danielsson & Nyberg

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor