Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nya regler om traineejobb inom välfärdssektorn (00:10 – 03:13)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Nya regler om traineejobb inom bristyrkesområden (03:13 – 05:25)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Nya regler om extraarbete (05:25 – 07:52)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Nya domar från AD - Lojalitetsplikt (08:22 – 15:40)
Längd: 7 minuter 18 sekunder
Nya domar från AD - Preliminär förhandlingsskyldighet vid entreprenad (15:40 – 21:44)
Längd: 6 minuter 4 sekunder
Nya domar från AD - Kollektivavtals efterverkningar (21:44 – 24:47)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Nya domar från AD - Facklig förtroendemans rätt till betald ledighet (24:47 – 26:56)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Livet efter Krokom (26:56 – 31:14)
Längd: 4 minuter 18 sekunder
Dom från EU-domstolen - Diskriminering av visstidsanställda (30:46 – 33:27)
Längd: 2 minuter 41 sekunder

2015:7 Lagnyheter gällande traineejobb och nya domar från AD


I höstens första nyhetsuppdatering går Tommy Iseskog igenom lagnyheter rörande traineejobb samt nya domar från AD.

Lagnyheter

· Nya regler om traineejobb inom välfärdssektorn

· Nya regler om traineejobb inom bristyrkesområden

· Nya regler om extratjänster 

Arbetsdomstolen

· Lojalitetsplikten i ett anställningsavtal, AD 2015 nr 35

· Preliminär förhandlingsskyldighet vid ”entreprenad”, AD 2015 nr 40

· Kollektivavtals efterverkan, AD 2015 nr 42

· Facklig förtroendemans rätt till betald ledighet, AD 2015 nr 43

· Livet efter Krokom

Dom från EU-domstolen i mål C-177/14    

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor