Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - Bevisprövning av orsakssamband (00:09 – 02:04)
Längd: 1 minuter 55 sekunder
Steg 1 - Bestäm bevisbördepunkten för orsakssambandet (02:05 – 07:57)
Längd: 5 minuter 52 sekunder
Steg 2 - Värdera bevisning inriktad på orsakssambandet (07:57 – 10:13)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
Steg 3 - Värdera bevisning som talar mot orsakssambandet (10:13 – 13:12)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Steg 4 - Reducera bevisvärdet (13:12 – 17:32)
Längd: 4 minuter 20 sekunder
Steg 5 - Bevisvärdering av Y (17:32 – 18:05)
Längd: 33 sekunder
Sammanfattning (18:05 – 18:58)
Längd: 53 sekunder

2015:7 Bevisprövning


I det här avsnittet går Roberth Nordh igenom bevisprövning av orsakssamband.

Nordh gör en schematisk uppställning och genomgång av de steg som bör gås igenom vid bevisprövning av orsakssamband. Se även den bifogade pdf:en för mer utförliga kommentarer.

Rättsfall
NJA 1981 s 622
NJA 1982 s 421
NJA 2001 s 368
NJA 2013 s 145
NJA 2012 s 211

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor