Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning: Om värdeöverföring och vinstutdelning (00:09 – 01:19)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Svårigheter i 17 kap. 1 § ABL: Om begreppet värdeöverföring (01:19 – 07:00)
Längd: 5 minuter 41 sekunder
Svårigheter i 17 kap. 2 §: Tillåtna former för värdeöverföring (07:00 – 11:17)
Längd: 4 minuter 17 sekunder
Svårigheter i 18 kap. ABL (11:17 – 12:59)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Revisorsnämndens beslut 2015-336 (12:59 – 14:39)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Tillämpningsproblem: Kommentar till förarbetena till 17:2 och 18:1 (14:39 – 18:21)
Längd: 3 minuter 42 sekunder
HD:s avgörande Ö 4228-13 (18:21 – 19:11)
Längd: 50 sekunder
Analys av den praktiska betydelsen (19:11 – 22:36)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Synen på koncernbidrag i mål Ö 4228-13 (22:36 – 31:34)
Längd: 8 minuter 58 sekunder

2015:6 Värdeöverföringar och former för vinstdelning


I höstens första avsnitt behandlar Erik Nerep svårigheter i kap. 17 och 18 i ABL.

Nerep tar upp tolkningssvårigheter i kap. 17 och 18 ABL med anledning av ett nytt avgörande från HD. HD gör en annan bedömning än vad Revisorsnämnden gör i sitt beslut 2015-336.

Hänvisningar:
17 kap. ABL
18 kap. ABL

HD:s dom från 10 juni 2015, Ö 4228-13
Revisorsnämndens beslut, 2015-336


ABL
Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor