Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - Om tomträtt (00:10 – 01:47)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Skäl för att upplåta mark med tomträtt (01:47 – 05:25)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Hur tomträtter upplåts (05:25 – 06:24)
Längd: 59 sekunder
Formkrav (06:24 – 09:17)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Inskrivning (09:17 – 10:23)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Tomträttens ändamål - tillåtna ändamål, osäkra fall, otillåtna ändamål (10:23 – 15:52)
Längd: 5 minuter 29 sekunder
NJA 1974 s 430 - Om ändamålsbestämmelser (15:52 – 16:31)
Längd: 39 sekunder
Förfogandeinskränkningar, sanktioner och betalningsansvar (16:31 – 21:40)
Längd: 5 minuter 9 sekunder
Hur tomträttsavgälden bestäms (21:40 – 24:10)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Uppsägning (24:10 – 28:16)
Längd: 4 minuter 6 sekunder

2015:6 Om tomträtter


I höstens första avsnitt behandlar Ulf Jensen tomträtter.

Programmet behandlar tomträtter och då regelverket kring framför allt upplåtelse, överlåtelse och uppsägning.

Laghänvisningar:
13
kap. jordabalken
 
21 kap. jordabalken
7 kap. jordabalken

Rättsfall:

NJA 1974 s 430 

Utredning:
SOU 2012:71,
Tomträttsavgäld och friköp      

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor