Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - Om kumulation, intervention och partssuccession (00:10 – 04:02)
Längd: 3 minuter 52 sekunder
Kumulation och rättegångsbalkens målbegrepp (04:02 – 06:36)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
NJA 2014 s. 838 - om kumulation (06:36 – 07:26)
Längd: 50 sekunder
Intervention (07:26 – 15:26)
Längd: 8 minuter 0 sekunder
Om partssuccession (15:26 – 20:17)
Längd: 4 minuter 51 sekunder
Avslutning - om tid och pengar (20:17 – 22:46)
Längd: 2 minuter 29 sekunder

2015:6 Om kumulation, intervention och partssuccession


I höstens första avsnitt talar Emilia Lundberg om kumulation, intervention och partssuccession, med anledning av några intressanta avgöranden.

Emilia går igenom rättsfallen, med fördjupning och analys. Hon avslutar som vanligt med kommentarer kring tid och pengar.

Laghänvisningar:

14 kap. rättegångsbalken

13 kap. rättegångsbalken 

Avgöranden och rättsfall:

NJA 2014 s. 838 

Högsta domstolen, Ö 5099-13, 6 juli 2015 (intervention)

Svea hovrätt, T 435-15, 24 oktober 2013 (intervention) 

Göta hovrätt, T 1343-15, 17 juli 2015 (partssuccession)   

Medverkande

Senaste videor