Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - Försäkringar och bodelning (00:10 – 01:11)
Längd: 1 minuter 1 sekunder
Skillnad mellan kapitalförsäkring och pensionssparande (01:11 – 09:49)
Längd: 8 minuter 38 sekunder
Hur behandlas en kapitalförsäkring vid bodelning pga dödsfall? (09:49 – 12:08)
Längd: 2 minuter 19 sekunder
Hur behandlas en kapitalförsäkring vid bodelning pga skilsmässa? (12:08 – 15:27)
Längd: 3 minuter 19 sekunder
Hur behandlas en pensionsrättighet vid bodelning pga dödsfall? (15:27 – 17:06)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Hur behandlas en pensionsrättighet vid bodelning pga skilsmässa? (17:06 – 30:26)
Längd: 13 minuter 20 sekunder
Sammanfattning (30:26 – 33:19)
Längd: 2 minuter 53 sekunder

2015:6 Försäkringar och bodelningar


I det här avsnittet går Marie Wessel hur försäkringar behandlas vid bodelningar.

Wessel går igenom kapitalförsäkringar och pensionsrättigheter och hur de ska behandlas vid bodelning på grund av dödsfall respektive skilsmässa.

Laghänvisningar
10 kap äktenskapsbalken

Rättsfall
NJA 1958 s 671
NJA 1960 s 411

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor