Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om centrumavtal (00:10 – 04:01)
Längd: 3 minuter 51 sekunder
Typiska inslag i centrumavtalet - Shell-Dalbo-målet och Stadshusdomen (04:01 – 07:38)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
Kravet på att hyresgästen ska bli medlem i företagarförening (07:38 – 12:24)
Längd: 4 minuter 46 sekunder
Hyresregleringen (12:24 – 17:11)
Längd: 4 minuter 47 sekunder
Krav på vissa öppettider och marknadsföringsinsatser (17:11 – 23:38)
Längd: 6 minuter 27 sekunder
Krav på att hyresgästen ska bedriva verksamhet under visst namn (23:38 – 26:05)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Förbud mot överlåtelse eller andrahandsupplåtelse (26:05 – 28:10)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
Hyresgästens krav på hyresvärden (28:10 – 32:35)
Längd: 4 minuter 25 sekunder
Sammanfattning (32:35 – 33:53)
Längd: 1 minuter 18 sekunder

2015:5 Om centrumavtal - är de förenliga med hyreslagen?


I det här avsnittet pratar Maria Ingelsson om centrumavtal, dvs hyresavtal som gäller för en lokal i en galleria eller ett köpcentrum.

Maria tar upp vanliga inslag i centrumavtalen, som att hyresgästen ska bli medlem i en företagarförening och speciella krav på hyresgästen vad gäller marknadsföring och öppettider till exempel. Hon avslutar med att ta upp vad hyresgästen kan ställa för krav på hyresvärden.

Rättsfall:
NJA 2007 s 1018, Shell-Dalbomålet
Svea hovrätt, 2015-03-31, mål T 1621-14, Stadshusdomen
NJA 2000 s 365
Hyresnämnden, Stockholm, 2015-03-10, ärende 11579-14

Laghänvisningar:
19 § hyreslagen
42 § hyreslagen - förverkandekatalogen
36 § hyreslagen
40 § hyreslagen
16 § hyreslagen

Vill du prova tjänsten? Klicka här för att skapa ett kostnadsfritt provkonto!

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor