Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - om den aktiebolagsrättsliga tillskottsplikten (00:09 – 09:31)
Längd: 9 minuter 22 sekunder
Svea hovrätts dom T 544-13 (09:31 – 19:23)
Längd: 9 minuter 52 sekunder
Svea hovrätts dom T 5463-14 (19:23 – 26:48)
Längd: 7 minuter 25 sekunder

2015:5 Den aktiebolagsrättsliga tillskottsplikten


I det här avsnittet går Erik Nerep igenom den aktiebolagsrättsliga tillskottsplikten mot bakgrund av två domar från Svea hovrätt.

Rättsfall:
Svea hovrätt, 2014-05-27, T 544-13
Svea hovrätt, 2015-05-12, T 5463-14
NJA 1918 s 394

Laghänvisningar:
13 kap 13 § ABL
13 kap 27 § ABL
13 kap 30 § ABL

Vill du prova tjänsten? Klicka här för att skapa ett kostnadsfritt provkonto!

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor