Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning - Om boutredningsmannen (00:10 – 04:28)
Längd: 4 minuter 18 sekunder
Ansökan hos tingsrätten om boutredningsman (04:30 – 08:22)
Längd: 3 minuter 52 sekunder
Boutredningsmannens ansvar (08:22 – 11:49)
Längd: 3 minuter 27 sekunder
Vad ingår i uppdraget som boutredningsman? (11:49 – 18:54)
Längd: 7 minuter 5 sekunder
Vad faller utanför behörigheten? (18:54 – 22:52)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Nya avgöranden från HD - T 3743-13, Ö 208-14 (22:52 – 33:05)
Längd: 10 minuter 13 sekunder
Nya avgöranden från HD - T 3708 -14 (33:05 – 40:04)
Längd: 6 minuter 59 sekunder

2015:5 Boutredningsmannen


I höstens första avsnitt pratar Fredric Renström om boutredningsmannen.

Renström behandlar boutredningsmannens skyldigheter och ansvar, samt resonerar kring några aktuella avgöranden.

Laghänvisningar:
19 kap. ärvdabalken Om boutredningsman och testamentsexekutor
7 kap. ärvdabalken Om laglott
13 kap. ärvdabalken Om testamentes ogiltighet
3 kap. ärvdabalken Om makes arvsrätt

Rättsfall:

NJA 2014 s. 996

Högsta Domstolen, T 3743-13

Högsta Domstolen, Ö 208-14

Högsta domstolen, T 3708-14

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor