Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Förslag: Ungdomsarbetsgivaravgifterna (00:14 – 02:41)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Förslag i vårbudgeten (02:41 – 07:17)
Längd: 4 minuter 36 sekunder
Förslag: Avskaffande av kommunalt vårdnadsbidrag (07:17 – 10:04)
Längd: 2 minuter 47 sekunder
Förslag: Avskaffande av den bortre gränsen i sjukförsäkringen (10:04 – 12:21)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
Förslag: Upphörande av arbetslivsintroduktion (12:21 – 14:13)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
AD 2015 nr 13, Tvåmånadersregeln (14:13 – 20:25)
Längd: 6 minuter 12 sekunder
AD 2015 nr 16, Kollektivavtalstolkning om skiftarbete (20:25 – 23:07)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
AD 2015 nr 18, Konkludent avskedande (23:07 – 26:25)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
AD 2015 nr 18, Turordning vid arbetsbrist (26:25 – 29:52)
Längd: 3 minuter 27 sekunder
AD 2015 nr 21, Fastställande av förslagsersättning (29:52 – 31:49)
Längd: 1 minuter 57 sekunder

2015:4 Ungdomsarbetsgivaravgifter och nya domar från AD, om tvåmånadersregel bland annat


I detta avsnitt behandlar Tommy Iseskog följande:

Vårändringsbudgetpropositionen
• Ungdomsarbetsgivaravgifterna
• Förslag i vårbudgeten

På gång
• Förslag om avskaffande av kommunalt vårdnadsbidrag
• Förslag om avskaffande av den bortre gränsen i sjukförsäkringen
• Förslag om upphörande av arbetslivsintroduktion

Arbetsdomstolen
• Tvåmånadersregeln i lagen om anställningsskydd,
AD 2015 nr 13
• Kollektivavtalstolkning – begreppet skiftarbete, AD 2015 nr 16
• Konkludent avskedande, AD 2015 nr 18
• Turordning vid arbetsbrist, AD 2015 nr 18
• Fastställande av förslagsersättning,
AD 2015 nr 21

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor