Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:09 – 00:45)
Längd: 36 sekunder
Bakgrund - allmänt om testamente (00:45 – 03:11)
Längd: 2 minuter 26 sekunder
Formkrav vid upprättande av testamente (03:11 – 04:22)
Längd: 1 minuter 11 sekunder
Information som måste finnas innan man upprättar ett testamente (04:22 – 09:38)
Längd: 5 minuter 16 sekunder
Olika typer av förordnanden (09:38 – 15:57)
Längd: 6 minuter 19 sekunder
Testamentstagarens rätt - full äganderätt (15:57 – 16:41)
Längd: 44 sekunder
Testamentstagarens rätt - fri förfoganderätt (16:41 – 18:33)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Testamenstagarens rätt - successiva legat (18:33 – 21:17)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
Testamentstagarens rätt - nyttjanderätt (21:17 – 24:42)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Testamenststagarens rätt - avkomsträtt (24:42 – 25:55)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Sammanfattning (25:55 – 29:11)
Längd: 3 minuter 16 sekunder

2015:4 Svårigheter vid testamentsskrivning


I det här avsnittet går Marie Wessel igenom svårigheter vid testamentsskrivning.

Hon går igenom vilken information man måste ha och vilka formkrav som finns vid upprättandet av testamente. Hon går också igenom olika typer av förordnanden och testamentstagarens rätt.

Hänvisningar:

17 kap 3 § ÄB

11 kap 9 § ÄB

22 kap 7 § ÄB

3 kap ÄB

12 kap 10 § ÄB

Vill du prova tjänsten? Klicka här för att skapa ett kostnadsfritt provkonto!

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor