Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Bakgrund (00:10 – 02:34)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Svarandena i målet (02:34 – 04:05)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Grund för käromålet (04:05 – 07:00)
Längd: 2 minuter 55 sekunder
Tingsrättens prövning - huruvida HQ AB:s talan skulle avvisas helt eller delvis (07:00 – 09:33)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Tingsrättens beslut (09:33 – 20:27)
Längd: 10 minuter 54 sekunder
Hovrättens beslut (20:27 – 25:19)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
Tänkbara prejudikatsfrågor (25:19 – 26:14)
Längd: 55 sekunder

2015:4 Rättegången mellan HQ AB och tidigare funktionärer i HQ Bank: om processhinder


I detta avsnitt går Widebeck igenom det nya avgörandet från Stockholms tingsrätt avseende HQ AB och HQ Bank.

Processhinder eller inte? Widebeck analyserar miljardtvisten mellan HQ AB och tidigare funktionärer i HQ Bank. Svea hovrätt har precis kommit med ett avgörande.

Målnummer
Stockholms tingsrätt, T 9311-11  
Svea hovrätt, Ö 1217-14

Laghänvisningar
29 kap. 1 – 3 §§ ABL: Om skadeståndsansvar
29 kap. 7 § ABL: Talan om skadestånd till bolaget
29 kap. 11 § ABL: Tiden för att väcka talan 
8 kap. 29 § ABL 
8 kap. 36 § ABL
7 kap. 48 § ABL

Övriga hänvisningar
Prop. 1975:103 s. 401 
NJA 1990 s. 286
SOU 1971:15 s. 248
Nerep m. fl.: Aktiebolagslagen, kapitel 1-10, 2 uppl., s. 532


Medverkande

Senaste videor