Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 00:58)
Längd: 48 sekunder
Om traditionsprincipen (00:58 – 09:37)
Längd: 8 minuter 39 sekunder
NJA 1997 s 660 (09:37 – 10:31)
Längd: 54 sekunder
Förslag till lag om rätt till köpt lösöre (10:31 – 19:31)
Längd: 9 minuter 0 sekunder
Översyn av lagen om skiljeförfarande (19:31 – 21:16)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Justeringar av klandergrunderna (21:16 – 26:33)
Längd: 5 minuter 17 sekunder
Skiljemäns behörighet (26:36 – 29:23)
Längd: 2 minuter 47 sekunder

2015:4 Nya utredningsförslag: avskaffande av traditionsprincipen och översyn av skiljeförfarandet


I det här avsnittet går Christer Danielsson igenom två nya utredningsförslag.

SOU 2015:18  Lösöreköp och registerpant  - om avskaffande av traditionsprincipen
SOU 2015:37 Översyn av lagen om skiljeförfarande

Laghänvisning
34 § skiljeförfarandelagen
Förslag till lag på ändring i lagen om skiljeförfarande

Rättsfall
NJA 1997 s 660

Medverkande
Advokat, delägare Advokatfirman Danielsson & Nyberg

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor