Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:10 – 02:01)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Olika typer av fel som regleras i jordabalken (02:01 – 03:55)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
Två slags fel i jordabalken 4:19 (03:55 – 10:11)
Längd: 6 minuter 16 sekunder
Innebörden av abstrakta fel - vad köparen kan kräva (10:11 – 11:35)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Friskrivningens begränsningar (11:35 – 13:32)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Friskrivningens form (13:32 – 14:00)
Längd: 28 sekunder
Egenskapsfriskrivningen (14:00 – 15:29)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
Generell påföljdsbeskrivning (15:29 – 16:29)
Längd: 1 minuter 0 sekunder
Formulering av friskrivningsklausuler (16:29 – 21:10)
Längd: 4 minuter 41 sekunder
Friskrivningar vid köp av bostadsrätt (21:10 – 24:12)
Längd: 3 minuter 2 sekunder

2015:4 Friskrivningar vid köp av fastigheter och bostadsrätter


I det här avsnittet pratar Ulf Jensen om friskrivningar, både när det gäller köp av fastigheter och bostadsrätter. Med sig i studion har han Veronica Hult, chefredaktör för Blendow Lexnova.

Ulf går igenom olika typer av fel som regleras i kap 4 jordabalken, friskrivningens begränsningar och friskrivningens form. Han går också igenom egenskapsfriskrivning och generell påföljdsfriskrivning, samt ger konkreta tips om hur man bör formulera en friskrivningsklausul.

Laghänvisning
4 kap jordabalken
19 § köplagen

Rättsfall
NJA 1983 s 808 - om egenskapsfriskrivning
NJA 1975 s 545 - om generell påföljdsbeskrivning

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap
Jurist på Blendow Lexnova

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor