Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2015:3 Medlingsvillkor och förlikningsklausuler


I det här avsnittet pratar Christina Ramberg om medlingsvillkor och förlikningsklausuler mot bakgrund av ett par aktuella rättsfall från Storbritannien.

Rättsfall:

Emirates
Trading Agency LLC v Prime Mineral Exports Private Limited
[2014] EWHC 2104 (Comm)

International Research Corp. PLC v Lufthansa Systems
Asia Pacific Pte Ltd. [2012] SGHC
226

Tulip Real Estate Investment and
development Netherlands BV v Republic of Turkey (ICSID Case
No. ARB/11/28)

Mohammed Abdulmohsen
Al-Kharafi & Sons Co. v. Government of the State of Libya
22 March 2013

Cable
& Wireless plc v IBM United Kingdom Ltd

([2002] EWHC 2059)

Sul
America v Enesa Engenharia Sulamérica CIA Nacional de Seguros SA v Enesa
Engenharia SA – Enesa [2012] EWHC 42, ¶27 (Comm), [2012] 1 Lloyd’s Reports 671
aff’d [2012] EWCA Civ 638


Doktrin:

Christer Söderlund, Multimodala tvistlösningsklausuler, Juridisk Tidskrift nr 1, 2005/06, s. 187

Stefan
Lindskog, Skiljeförfarande 

Lars
Heuman, Officialprövning eller åberopsskyldighet vid tillämpningen av preklusionsregler? Juridisk Tidskrift, nr 1, 2006/07, s. 57

Finn
Madsen, Skiljeförfarande i Sverige

Peter Westberg, Från statlig till privat rättskipning – reflexioner över frågan om avsägelse av rätten till domstolsprövning, (Festskrift till Ragnemalm)   

 

 

    

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor