Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Socialförsäkringsutredningens förslag (00:09 – 14:03)
Längd: 13 minuter 54 sekunder
Utredningsförlag: Nya utstationeringsregler (14:04 – 17:53)
Längd: 3 minuter 49 sekunder
Hovrättsdom: Krokomfallet (psykisk ohälsa) (17:54 – 23:14)
Längd: 5 minuter 20 sekunder
AD 2015 nr 12: Fingerad arbetsbrist (23:14 – 25:37)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
AD: 2015 nr 12 Könsdiskriminering (25:39 – 26:58)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
AD: 2015 nr 12 Föräldraledighetslagen (25:39 – 28:22)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
AD: 2015 nr 11 Skadestånd (28:22 – 29:42)
Längd: 1 minuter 20 sekunder

2015:3 Krokomfallet samt nya avgöranden från AD, bland annat om fingerad arbetsbrist och diskriminering


I det här programmet behandlar Tommy Iseskog flera nya domar från AD, samt det uppmärksammade Krokomfallet.

Utredningar:
• Socialförsäkringsutredningens förslag om ändringar i sjukförsäkringen, sjuklönelagen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen samt beträffande rehabilitering
• Utredningsförslag om nya utstationeringsregler

Från hovrätten:
• Dom från hovrätten i det s.k Krokommålet, Hovrätten för nedre Norrlands dom den 3 mars 2015 i mål B 399-14

Arbetsdomstolen:
• Fingerad arbetsbrist, AD 2015 nr 12
• Könsdiskriminering, AD 2015 nr 12
• Skydd mot diskriminering i föräldraledighetslagen, AD 2015 nr 12
• Skadeståndsansvar för VD, AD 2015 nr 11

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor