Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:19 – 01:30)
Längd: 1 minuter 11 sekunder
Metoder för försäljning till kommersiella köpare (01:30 – 04:04)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Metoder för försäljning av småhustomter (04:04 – 05:23)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Regler kring försäljning (05:23 – 07:03)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Tillämpning av likställighetsprincipen (07:03 – 12:01)
Längd: 4 minuter 58 sekunder
Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (12:01 – 15:39)
Längd: 3 minuter 38 sekunder
Skadestånd till motpart vid utebliven försäljning (15:38 – 19:25)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Kommunala särkrav (19:25 – 22:10)
Längd: 2 minuter 45 sekunder

2015:3 Köp av fastigheter från kommuner


I detta avsnitt talar Ulf Jensen om köp av fastigheter från kommuner.

I programmet tar Jensen upp olika metoder för försäljning till kommersiella aktörer och även försäljning av småhustomter.

Laghänvisningar:

2 kap 2 § kommunallagen: Likställighetsprincipen

2 kap 8 § kommunallagen: Ej stöd till näringsidkare utan synnerliga skäl

8 kap 1 § kommunallagen: God ekonomisk hushållning

10 kap 8 § kommunallagen: Upphävande

8 kap 4 a § plan- och
bygglagen


Rättsfall:


1987 ref 17

RÅ 1993 ref 98

RÅ 1996 ref 9

RÅ 2010 ref 119, I

RÅ 2015 ref 119

NJA 1973 sid 175

NJA 2012 sid 1095

Medverkande
Professor i fastighetsvetenskap

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor