Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
1. Vad gäller för efterarvsrätt när testamente saknas? (01:23 – 03:29)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Om enskild egendom (03:28 – 04:16)
Längd: 48 sekunder
NJA 1995 s 303 (04:17 – 05:04)
Längd: 47 sekunder
Begränsningar av det som efterlevande make ärver med fri förfoganderätt (05:04 – 05:35)
Längd: 31 sekunder
Vad gäller när den andra personen avlider? (05:35 – 08:32)
Längd: 2 minuter 57 sekunder
2. Vad gäller för efterarvsrätt när testamente har upprättats? (08:32 – 11:51)
Längd: 3 minuter 19 sekunder
3. Vad innebär fri förfoganderätt för en sambo? (11:51 – 16:15)
Längd: 4 minuter 24 sekunder
4. Kan man göra andelsavtal och hur ska detta göras? (16:14 – 28:51)
Längd: 12 minuter 37 sekunder
5. Vilken dispositionsrätt har den efterlevande avseende den egendom som denne erhåller med fri förfoganderätt? (28:51 – 31:06)
Längd: 2 minuter 15 sekunder
NJA 2013 s. 736 (31:06 – 35:02)
Längd: 3 minuter 56 sekunder

2015:3 Efterarvsrättens vara eller icke vara


I detta avsnitt pratar Marie Wessel och Fredric Renström om efterarvsätten.

I programmet går de igenom följande:

1. Vad gäller för efterarvsrätt när testamente saknas? 
2. Vad gäller för efterarvsrätt när testamente har upprättats?
3. Vad innebär fri förfoganderätt för en sambo? 
4. Kan man göra andelsavdrag och hur ska detta göras? 
5. Vilken dispositionsrätt har den efterlevande avseende den egendom som denne erhåller med fri förfoganderätt?

Laghänvisning
3 kap ärvdabalken

Rättsfall
NJA 1995 s. 303
NJA 2013 s. 736

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor