Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning och tolkningsprinciper (00:00 – 02:31)
Längd: 2 minuter 31 sekunder
Rättsfakta, bevisfakta och tolkningsdata (02:32 – 04:25)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Bevisbörderegler och tolkningsregler (NJA 1992 s. 403) (04:26 – 06:05)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Tolkningsprincipers hierarkiska ordning (Högsta domstolens dom i T 511-13 från december 2014) (06:07 – 08:02)
Längd: 1 minuter 55 sekunder
Rättstillämpningsfakta (Lagtolkning) (08:04 – 09:51)
Längd: 1 minuter 47 sekunder
Avtalstolkning - Alternativ 1 (09:50 – 12:32)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Avtalstolkning - Alternativ 2 (12:33 – 15:03)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Alternativ 3 (15:03 – 16:21)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Rättsfakta eller Bevisfakta? (16:22 – 18:28)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Ren bevisbördeprövning (18:29 – 22:04)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Praktiska exempel (22:04 – 27:51)
Längd: 5 minuter 47 sekunder

2015:3 Avtalstolkning


I det här programmet talar Roberth Nordh om tvister som gäller avtals innehåll.

Nordh går igenom två typer av tolkningsprinciper, objektiva och subjektiva, samt tre olika principer för avtalstolkning.

Rättsfall:

Högsta domstolen, mål T 511-13, från 23 december 2014

NJA 2006 s 53, objektiv tolkning

NJA 1986 s 596, passivitet

NJA 1997 s 382, gemensam partsvilja

    

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor