Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Nyttjanderättsersättning (00:25 – 02:35)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Hur beräknas nyttjanderättsersättningen? (02:35 – 05:38)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Beräkning av kapitalkostnaden (05:38 – 09:01)
Längd: 3 minuter 23 sekunder
Från vilken dag ska nyttjanderättsersättningen beräknas? (09:02 – 11:53)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Nya domar - Svea hovrätt 2 mars 2015, mål T 1557-14 (11:53 – 14:39)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Nya domar - Attunda tingsrätt 13 februari 2015, mål T 9178-13 och mål T 9496-13 (14:39 – 15:25)
Längd: 46 sekunder
Nya domar - Svea hovrätt 24 februari 2015, mål T 4460-14 (15:25 – 18:53)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
Nya domar - Göta hovrätt 27 februari 2015, mål T 2401-14 (18:53 – 23:15)
Längd: 4 minuter 22 sekunder
Hur ska nyttjanderättsersättningen behandlas i bodelningen? (23:17 – 27:51)
Längd: 4 minuter 34 sekunder

2015:2 Nyttjanderättsersättning


I det här programmet behandlar Marie Wessel nyttjanderättsersättningen och hur den bör hanteras.

Avsnittet behandlar tre frågor vad gäller nyttjanderättsersättningen:
Hur beräknas nyttjanderättsersättningen?
Från vilken dag ska nyttjanderättsersättningen beräknas?
Hur ska nyttjanderättsersättningen behandlas i bodelningen?

Laghänvisningar:
31 § sambolagen
9 kap 2 § äktenskapsbalken
9 kap 3 § äktenskapsbalken
Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

Nya domar:
Svea hovrätt 24 februari 2015, mål T 4460-14
Svea hovrätt 2 mars 2015, mål T 1557-14
Falu tingsrätt 17 januari 2015, mål T 2871-12
Attunda tingsrätt 13 februari 2015,
mål T 9178-13
mål T 9496-13
Göta hovrätt 27 februari 2015, mål T 2401-14

Tidigare rättsfall:
NJA 1968 s 197
NJA 1983 s 255
NJA 2006 s 206

Medverkande
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor