Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Lagförslag: Nya arbetsgivaravgifter för unga (00:12 – 03:59)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Lagörslag: Förändringar i föräldraförsäkringen (03:58 – 06:51)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Nytt försäkringssystem för sjuk-/arbetsförsäkring samt rehabilitering (06:51 – 08:43)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Kommande lagförslag: Diskriminering (08:43 – 11:19)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Kommande lagförslag: Visselblåsare (11:19 – 12:54)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Kommande lagförslag: Förbud mot registerkontroll (12:54 – 14:35)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Kommande lagförslag: Meddelarskydd (14:35 – 16:31)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Riksdagsbeslut: Utredning om arbetsförmedlingen (16:31 – 18:25)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
Regeringen: ny arbetsmiljöstrategi (18:26 – 21:54)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
AD 2015 nr 1 - Förtroendemannaledighet och studieledighet (21:54 – 25:05)
Längd: 3 minuter 11 sekunder
AD 2015 nr 8 - Konkurrensbegränsningsklausul (25:05 – 30:50)
Längd: 5 minuter 45 sekunder
EUD: Diskriminering pga Fetma (30:50 – 32:57)
Längd: 2 minuter 7 sekunder

2015:2 Kommande lagförslag och nya domar från AD om ledighet och konkurrensklausuler


I detta avsnitt går Tommy Iseskog igenom följande:

På gång
• Förslag om ungdomsarbetsgivaravgifterna, pressmeddelande om ursprungligt förslag
• Kommande förslag om ungdomsarbetsgivaravgifterna
• Förslag om ytterligare reserverade dagar i föräldraförsäkringen Ds 2015:8
• Utredning om sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och rehabilitering 

Kommande lagförslag
• Diskriminering
• Visselblåsare
• Förbud mot registerkontroll
• Medelarskydd

Riksdagen
• Riksdagsbeslut om utredningen om Arbetsförmedlingen, ursprunglig utredning och riksdagsbeslut.

Regeringen
• Regeringsarbete med ny arbetsmiljöstrategi

Arbetsdomstolen
• Studieledighet / förtroendemannaledighet, AD 2015 nr 1
• Konkurrensklausul i anställningsavtal, AD 2015 nr 8

EU-domstolen
• Diskriminering på grund av fetma, C-354/13 EU-domstolen

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor