Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

2015:2 Blandade avtal


Detta avsnitt behandlar så kallade blandade avtal - avtal där det både ingår moment av lokalhyra, men också annat samarbete.

Maria Ingelsson går igenom aktuell lagstiftning och rättspraxis på området, samt tar upp ett aktuellt avgörande från Svea hovrätt. Hon går också igenom vad man rent praktiskt ska tänka på när det gäller de blandade avtalen, för att kunna hantera dem på ett bra sätt.

Lagstiftning:
Jordabalken 12:1 hyreslagen
58 b § hyreslagen

Rättspraxis:
Solvallamålet, NJA 1971 s 129
Shellmålet, NJA 2007 s 1018
Ny dom från Svea hovrätt från 2014-12-16, T 11761-13

Värt att titta på är också NJA 1978 s 389 och en dom från Stockholms tingsrätt från 2014-01-22, mål 15000-11, men de tas inte upp i programmet.


Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor